Kategorie

Trybuny sportowe, widownie Proszę wybrać kategorię

Projektujemy, dostarczamy i instalujemy trybuny sportowe przeznaczone na każdy rodzaj obiektu sportowego: do hal widowiskowo-sportowych, sal audytoryjnych, boisk oraz stadionów. Certyfikowane konstrukcje spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i cieszą oko atrakcyjnym wyglądem. Konfiguracja i projekt trybuny sportowej przygotowywany jest indywidualnie dla każdego obiektu.

Kalkulator liczby miejsc dla trybuny teleskopowej

Podaj długość trybuny [m]:

(maksymalna wartość 100 m)

Podaj ilość rzędów:

Wynik:

Liczba miejsc:

Liczba wejść:

Otrzymane wartości są teoretyczne, wyliczone na podstawie minimalnych wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) Ilość siedzisk w projekcie ostatecznym może różnić się od wyliczonych wartości. Wpływ na to mają indywidualne rozplanowanie siedzisk, ilość i położenie ciągów schodowych.

Podkategorie