Polityka jakości

Działalność przedsiębiorstwa - obok mechanizmów działania, czy materialnej infrastruktury - jest określana przez sposób, w jaki realizuje potrzeby swoich klientów. Na Politykę Jakości SPORT PLUS składa się szereg elementów, związanych zarówno z działaniem samej firmy na rynku, jej misją oraz sposobem w jaki wypełnia zobowiązania.

Osiągnięcie wybranych celów firmy wymaga świadomej odpowiedzialności za oferowane produkty oraz świadczone usługi.

Politykę Jakości firmy SPORT PLUS tworzą następujące elementy:

1. Wiedza niezbędna do realizacji zamierzonych celów.
Rozumiana zarówno jako unikalne "know-how" firmy (formy zarządzania przedsiębiorstwem, przepływ informacji, dywersyfikacja kanałów sprzedaży itd.), jak i zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która rozumie swoje zadania, dąży do ich jak najlepszego wykonania oraz świadomie pragnie poszerzać swoje kompetencje.  

2. Odpowiednia jakość dostarczanych towarów oraz komponentów.
Niemal wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają odpowiednie certyfikaty, gwarantujące ich długoletnie oraz bezpieczne użytkowanie. Określone wymagania jakościowe obowiązują również dostawców naszych komponentów i materiałów. 

3. Nowoczesne zaplecze infrastrukturalne.
Produkcja oraz montaż wyposażenia sportowego odbywa się przy pomocy nowoczesnych urządzeń i sprawdzonych metod. Pozwala nam to utrzymać powtarzalność procesu, reagować na zmieniające się wymogi rynku oraz utrzymać ciągłość dostaw.

4. Terminowość w realizacji dostaw oraz usług.
Złożone projekty nierzadko wymagają koordynacji dostaw, wykonywanych prac oraz współpracy z różnego typu instytucjami publicznymi. Kilkunastoletnia obecność na rynku pozwoliła nam poznać te procesy od podstaw.


polityka-jakosci-sportplus